روش ارسال جعبه ها در مگاکیس:

در مگاکیس جعبه های خریداری شده به دوروش ارسال می گردد.

جهت رایگان بودن ارسال خرید شما می بایست بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد.

درصورتیکه فاکتور رسمی بخواهید ارسال رایگان صورت نمی گیرد. و هزینه ارسال بر عهده خریدار می باشد

  1. در تهران خرید شما بوسیله پیک ارسال می گردد.
  2. برای شهرستان ها جعبه های کوچک بوسیله پست و بدون هزینه برای شما ارسال می گردد.
  3. برای شهرستان ها جعبه های بزرگ بوسیله باربری ارسال می گردد هزینه ارسال تا باربری و هزینه باربری تا شهر شما توسط مگاکیس پرداخت می شود ولی هزینه انبارداری در مقصد توسط شما به باربری پرداخت می گردد .

دقت نمایید که باربری سفارش شما را درب منزل تحویل نمی کند و طی تماس با شما از طرف باربری هماهنگ می نماید تا سفارش خود را در باربری تحویل بگیرید و یا اینکه آن را با احتساب هزینه برای شما ارسال نماید  /( این هزینه بر عهده شما است )

شما میتوانید قبل از سفارش نیز بابت نحوه ارسال نیز با ما تماس بگیرید.