در حال نمایش 5 نتیجه

جعبه پلیمری FAM 240

۷۲۴,۶۸۰ تومان
جعبه پلیمری FAM 240 کد قبلی جعبه : ۹۲۰۳H جعبه پلاستیکی کلیه جعبه های پلیمری فاقد فوم داخلی میباشند. در

جعبه پلیمری FAM 9204

۴۹۰,۶۰۰ تومان
طول خارجی : 220 میلی متر  عرض خارجی : 215 میلی متر  ارتفاع خارجی: 80  میلی متر طول داخلی : 200 میلی متر عرض داخلی : 180 میلی متر  ارتفاع داخلی : 70 میلی متر  وزن : 0.49 کیلوگرم  حجم : 1.28 لیتر 

جعبه پلیمری FAM 9308

۷۴۷,۶۸۰ تومان
طول خارجی : 425 میلی متر  عرض خارجی : 240 میلی متر  ارتفاع خارجی: 115 میلی متر طول داخلی : 400 میلی متر عرض داخلی : 200 میلی متر  ارتفاع داخلی : 100 میلی متر  وزن : 1.17 کیلوگرم  حجم : 8 لیتر 

جعبه پلیمری FAM 9309

۸۱۰,۸۶۰ تومان
جعبه پلیمری FAM 9309 کد جدید : FAM 510SH کلیه جعبه های پلیمری فاقد فوم داخلی میباشند. در صورت نیاز

جعبه پلیمری FAM 9203

۷۱۰,۷۱۰ تومان
طول خارجی : 260 میلی متر  عرض خارجی : 195 میلی متر  ارتفاع خارجی: 135 میلی متر طول داخلی : 240 میلی متر عرض داخلی : 150 میلی متر  ارتفاع داخلی : 130 میلی متر  وزن : 0.7 کیلوگرم  حجم : 4.68 لیتر