در حال نمایش 6 نتیجه

جعبه پلیمری FAM 9502

۱,۳۵۰,۸۰۰ تومان
(1)
طول خارجی : 965 میلی متر  عرض خارجی : 295 میلی متر  ارتفاع خارجی: 75 میلی متر طول داخلی : 935 میلی متر عرض داخلی : 265 میلی متر  ارتفاع داخلی : 60 میلی متر  وزن : 2.3 کیلوگرم  حجم : 13 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۰

۶,۹۸۵,۰۰۰ تومان
طول خارجی : 770 میلی متر  عرض خارجی : 585 میلی متر  ارتفاع خارجی: 360 میلی متر طول داخلی : 680 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 12.1 کیلوگرم  حجم : 107.44 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۰۶

۹,۶۶۰,۲۰۰ تومان
طول خارجی : 1095 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 385 میلی متر طول داخلی : 1000 میلی متر عرض داخلی : 500  میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 17.3 کیلوگرم  حجم : 158 لیتر 

جعبه پلیمری پلاستیکی ۹۲۰۲

۱۰,۵۱۰,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 1345 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 380 میلی متر طول داخلی : 1250 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 19.7 کیلوگرم  حجم : 197.5 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۱

۳,۳۳۸,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 556 میلی متر  عرض خارجی : 470 میلی متر  ارتفاع خارجی: 290 میلی متر طول داخلی : 525 میلی متر عرض داخلی : 400  میلی متر  ارتفاع داخلی : 257 میلی متر  وزن : 5.6 کیلوگرم  حجم : 53.9 لیتر

جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۳۱۵

۱,۸۳۱,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 435 میلی متر  عرض خارجی : 370 میلی متر  ارتفاع خارجی: 210 میلی متر طول داخلی : 400 میلی متر عرض داخلی : 300  میلی متر  ارتفاع داخلی : 180 میلی متر  وزن : 3.4 کیلوگرم  حجم : 21.6 لیتر