در حال نمایش 5 نتیجه

جعبه پلیمری ۹۳۱۴

۶,۰۰۶,۰۰۰ تومان
طول خارجی : 770 میلی متر  عرض خارجی : 585 میلی متر  ارتفاع خارجی: 245 میلی متر طول داخلی : 680 میلی متر عرض داخلی : 500  میلی متر  ارتفاع داخلی : 200 میلی متر  وزن : 11 کیلوگرم  حجم : 68 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۰

۶,۹۸۵,۰۰۰ تومان
طول خارجی : 770 میلی متر  عرض خارجی : 585 میلی متر  ارتفاع خارجی: 360 میلی متر طول داخلی : 680 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 12.1 کیلوگرم  حجم : 107.44 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۰۶

۹,۶۶۰,۲۰۰ تومان
طول خارجی : 1095 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 385 میلی متر طول داخلی : 1000 میلی متر عرض داخلی : 500  میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 17.3 کیلوگرم  حجم : 158 لیتر 

جعبه پلیمری پلاستیکی ۹۲۰۲

۱۰,۵۱۰,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 1345 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 380 میلی متر طول داخلی : 1250 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 19.7 کیلوگرم  حجم : 197.5 لیتر 

جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۵۰۱

۶,۲۱۸,۳۰۰ تومان
(1)

کد قبلی جعبه : 9501

طول خارجی : 640 میلی متر  عرض خارجی : 505 میلی متر  ارتفاع خارجی: 365 میلی متر طول داخلی : 570 میلی متر عرض داخلی : 430 میلی متر  ارتفاع داخلی : 320 میلی متر  وزن : 9.5 کیلوگرم  حجم : 78.43 لیتر