در حال نمایش 8 نتیجه

جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۷۰۱

۷,۵۰۷,۵۰۰ تومان

کد قبلی جعبه : 9701

طول خارجی : 1253 میلی متر  عرض خارجی : 451 میلی متر  ارتفاع خارجی: 295 میلی متر طول داخلی : 1180 میلی متر عرض داخلی : 360 میلی متر  ارتفاع داخلی : 250 میلی متر  وزن : 12.9 کیلوگرم  حجم : 106.2 لیتر

جعبه پلیمری FAM 9204

۴۹۰,۶۰۰ تومان
طول خارجی : 220 میلی متر  عرض خارجی : 215 میلی متر  ارتفاع خارجی: 80  میلی متر طول داخلی : 200 میلی متر عرض داخلی : 180 میلی متر  ارتفاع داخلی : 70 میلی متر  وزن : 0.49 کیلوگرم  حجم : 1.28 لیتر 

جعبه پلیمری FAM 9308

۷۴۷,۶۸۰ تومان
طول خارجی : 425 میلی متر  عرض خارجی : 240 میلی متر  ارتفاع خارجی: 115 میلی متر طول داخلی : 400 میلی متر عرض داخلی : 200 میلی متر  ارتفاع داخلی : 100 میلی متر  وزن : 1.17 کیلوگرم  حجم : 8 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۴

۶,۰۰۶,۰۰۰ تومان
طول خارجی : 770 میلی متر  عرض خارجی : 585 میلی متر  ارتفاع خارجی: 245 میلی متر طول داخلی : 680 میلی متر عرض داخلی : 500  میلی متر  ارتفاع داخلی : 200 میلی متر  وزن : 11 کیلوگرم  حجم : 68 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۰

۶,۹۸۵,۰۰۰ تومان
طول خارجی : 770 میلی متر  عرض خارجی : 585 میلی متر  ارتفاع خارجی: 360 میلی متر طول داخلی : 680 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 12.1 کیلوگرم  حجم : 107.44 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۰۶

۹,۶۶۰,۲۰۰ تومان
طول خارجی : 1095 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 385 میلی متر طول داخلی : 1000 میلی متر عرض داخلی : 500  میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 17.3 کیلوگرم  حجم : 158 لیتر 

جعبه پلیمری پلاستیکی ۹۲۰۲

۱۰,۵۱۰,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 1345 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 380 میلی متر طول داخلی : 1250 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 19.7 کیلوگرم  حجم : 197.5 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۱

۳,۳۳۸,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 556 میلی متر  عرض خارجی : 470 میلی متر  ارتفاع خارجی: 290 میلی متر طول داخلی : 525 میلی متر عرض داخلی : 400  میلی متر  ارتفاع داخلی : 257 میلی متر  وزن : 5.6 کیلوگرم  حجم : 53.9 لیتر