در حال نمایش 5 نتیجه

جعبه پلیمری ۹۳۱۵ طوسی

۱,۴۹۳,۳۰۰ تومان
جعبه پلیمری ۹۳۱۵ طوسی جعبه پلیمری ۹۳۱۵     جعبه پلیمری ۹۳۱۱

جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۷۰۱

۷,۵۰۷,۵۰۰ تومان

کد قبلی جعبه : 9701

طول خارجی : 1253 میلی متر  عرض خارجی : 451 میلی متر  ارتفاع خارجی: 295 میلی متر طول داخلی : 1180 میلی متر عرض داخلی : 360 میلی متر  ارتفاع داخلی : 250 میلی متر  وزن : 12.9 کیلوگرم  حجم : 106.2 لیتر

جعبه پلیمری پلاستیکی ۹۲۰۲

۱۰,۵۱۰,۵۰۰ تومان
طول خارجی : 1345 میلی متر  عرض خارجی : 595 میلی متر  ارتفاع خارجی: 380 میلی متر طول داخلی : 1250 میلی متر عرض داخلی : 500 میلی متر  ارتفاع داخلی : 316 میلی متر  وزن : 19.7 کیلوگرم  حجم : 197.5 لیتر 

جعبه پلیمری ۹۴۰۱

۱,۱۴۵,۱۰۰ تومان
طول خارجی : 330 میلی متر  عرض خارجی : 220 میلی متر  ارتفاع خارجی: 155 میلی متر طول داخلی : 298 میلی متر عرض داخلی : 170 میلی متر  ارتفاع داخلی : 137 میلی متر  وزن : 1.2 کیلوگرم  حجم : 6.94 لیتر